Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                                                 

                                                            S101

 

          ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข                                  งานธุรการ                                ฝ่ายบริการสาธารณสุข

         S                           S3                       S91

         s6                           S5     

         s7                                                          

           

      

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map