Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

กรอกทราย เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า

         วันที่ 23 กันยายน 2565 พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ร่วมกันกรอกทราย เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า

  p9 p12

  p2 p4

  p6 p8

  p11 p13

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map