Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

       วันที่ 27 กันยายน 2565 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ พร้อมด้วยนางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ วัดป่ามิ่งเมือง บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 9

 LINE ALBUM 13 LINE ALBUM 27

 LINE ALBUM 34 LINE ALBUM 39

 LINE ALBUM 46 LINE ALBUM 58

 LINE ALBUM 62 LINE ALBUM 68

 LINE ALBUM 83 LINE ALBUM 99

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map