Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

นายกเทศมนตรีได้ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วม

   วันที่ 28 กันยายน 2565 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ ได้ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วม เพื่อเตรียมความพร้อมรับมวลน้ำที่ไหลมาทางแม่น้ำชี และแก่งน้ำต้อนบริเวณบ้านดอนบม บ้านกุดกว้าง บ้านสะอาด

   88664 88663

  88665 88666

  88683 88693

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map