Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

สำรวจพื้นที่หมู่บ้านถาวร บ้านโนนตุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังน้ำท่วม

    วันที่ 28 กันยายน 2565 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ ได้มอบหมายให้ นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สำรวจพื้นที่หมู่บ้านถาวร บ้านโนนตุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังน้ำท่วม

  56912 56911

  56910 56909

  56908 56906

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map