Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ตรวจน้ำประปาตามบ้านเรือนในเขตตำบลเมืองเก่า

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสุ่มตรวจน้ำประปาตามบ้านเรือนในเขตตำบลเมืองเก่า โดยตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ โดยที่ปริมาณคลอรีนแสดงถึงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคและรักษาคุณภาพน้ำ #ตามโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาและตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญปี2565
  S 120119455 S 120119456
 
  S 120119449 S 120119451
  S 120119452 S 120119453

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map