Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือสำหรับนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      วันที่ 30 กันยายน 2565 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือสำหรับนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 101 ทุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ตลาดผลไม้สด อู้ฟู่ ขอนแก่น

 LINE ALBUM 65 32 LINE ALBUM 65 33

 LINE ALBUM 65 1 LINE ALBUM 65 2

 LINE ALBUM 65 4 LINE ALBUM 65 8

 LINE ALBUM 65 11 LINE ALBUM 65 12

 LINE ALBUM 65 13 LINE ALBUM 65 20

 LINE ALBUM 65 22 LINE ALBUM 65 23

 LINE ALBUM 65 24 LINE ALBUM 65 25

 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map