Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ ณ บ้านตูมน้อย หมู่ 9

     วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยกองสาธารณสุขฯ และฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ได้ร่วมกันกับ รพ.สต.บ้านดอนบม รร.บ้านตูม และ อสม.บ้านตูมน้อย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ ณ บ้านตูมน้อย หมู่ 9 พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมมอบชุดที่นอนและเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อช่วยเหลือ จำนวน 2 ครอบครัว

  LINE ALBUM 1 82 LINE ALBUM 1 79

  LINE ALBUM 1 76 LINE ALBUM 1 24

  LINE ALBUM 2 0 LINE ALBUM 2 2

  LINE ALBUM 2 3 LINE ALBUM 2 5

  LINE ALBUM 2 7 LINE ALBUM 2 13

  LINE ALBUM 2 16 LINE ALBUM 2 23

  LINE ALBUM 2 18 LINE ALBUM 2 20

  LINE ALBUM 2 33 LINE ALBUM 1 0

  LINE ALBUM 1 16 LINE ALBUM 1 24

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map