Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ตัวแทนรับมอบน้ำและเครื่องดื่มช่วยเหลือน้ำท่วม

      วันที่ 17-18 ตุลาคม 2565 พ.ต.ท.นพดล ตรีโอษฐ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานท์ รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นตัวแทน รับมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม จาก ธกส.สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น และจากสถานีบริการน้ำมัน PTTOR จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลเมืองเก่า ขอขอบพระคุณท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ และจะนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต่อไป

  LINE ALBUM 12 LINE ALBUM 8

  S 18530328 S 18530332

 
 
 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map