Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

นายอำเภอเมืองขอนแก่น ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

   วันที่ 15 ตุลาคม 2565 นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่บ้านโนนตุ่น

 259689 259688

 259682 259686

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map