Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ประกอบอาหาร และลำเลียงอาหาร/เครื่องดื่ม มอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม

      วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เนื่องจากระดับน้ำท่วมขัง บ้านโนนตุ่น ยังมีระดับสูง ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ ได้มอบหมายให้นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล ประกอบอาหาร และลำเลียงอาหาร/เครื่องดื่ม มอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม

 8329 84849

 LINE ALBUM 16 LINE ALBUM 19

 S 18530321 S 18530322

 LINE ALBUM 25 LINE ALBUM 38

 LINE ALBUM 40 LINE ALBUM 58

 LINE ALBUM 110 LINE ALBUM 119

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map