Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โรงครัวประกอบอาหาร ลำเลียงอาหาร และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมตำบลเมืองเก่า

    วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ และนางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล และกำลังพลจิตอาสา ยังคงเปิดโรงครัวประกอบอาหาร ลำเลียงอาหาร และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมตำบลเมืองเก่า #ด้วยความปรารถดีจากเทศบาลตำบลเมืองเก่า

 6429 6431

 76691 259572

 259578 259590

 259831 259848

 467370 259590

 259831 259848

 S 7659527ื S 7659533

 S 11747373 S 11747376

 S 14180371 S 18489384

 S 21700624  S 21700629

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map