Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองเก่า

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้สูงอายุทั้ง17 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 LINE ALBUM 1422023 93 LINE ALBUM 1422023 1

 LINE ALBUM 1422023 37 LINE ALBUM 1422023 47

 LINE ALBUM 1422023 49 LINE ALBUM 1422023 81

 LINE ALBUM 1422023 100 LINE ALBUM 1422023 115

 LINE ALBUM 1422023 122 LINE ALBUM 1422023 131

 LINE ALBUM 1422023 151 LINE ALBUM 1422023 166

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map