Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ล้างทำความสะอาดถนนเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 และเก็บขยะ บริเวณถนนเหล่านาดี

    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.วีระวัฒน์ ปาระแก้ว ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ออกล้างทำความสะอาดถนนเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 และเก็บขยะ บริเวณถนนเหล่านาดี ตั้งแต่จุดกลับรถหน้าโรงงานขอนแก่นแหอวน ถึง จุดกลับรถหน้าร้านมีทรัพย์มีเดีย

S 39878662 S 39878664

S 39878673 S 39878689

S 39878692 S 39878704

S 39878706 S 39878712

S 39878730 S 39878733

                                               S 39878752 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map