Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

แก้ไขปัญหาน้ำเสียบึงแก่นนคร ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น ปภ.จังหวัดขอนแก่น และสำนักชลประทานที่ 6

    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.วีระวัฒน์ ปาระแก้ว ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมหารือการแก้ไขปัญหาน้ำเสียบึงแก่นนคร ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น ปภ.จังหวัดขอนแก่น และสำนักชลประทานที่ 6

00 01

02 03

04 05

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map