Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุโซน 1

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองเก่า จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุโซน 1 ณ ศาลาประชาคมบ้านกุดกว้าง หมู่ 4

  LINE ALBUM 1 LINE ALBUM 3

  LINE ALBUM 9 LINE ALBUM 11

  LINE ALBUM 12 LINE ALBUM 16

  LINE ALBUM 17 LINE ALBUM 19

  LINE ALBUM 20 LINE ALBUM 23

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map