Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับผู้ที่เป็นบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงฯ

  วันที่ 1 มีนาคม 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับผู้ที่เป็นบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ โดยเป็นไปตามชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ รพ.สต.เมืองเก่า และ รพ.สต.บ้านดอนบม

  02 01

  03 04

  05 06

  07  08

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map