Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำนานท่าวังมนต์

       วันที่ 13 เมษายน 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำนานท่าวังมนต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนชาวตำบลเมืองเก่า ร่วมพิธีบวงสรวงและรำบวงสรวงสิ่งศักสิทธิ์ท่าวังมนต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พิธีสงฆ์ และการแสดง/การประกวดการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค ของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองเก่า ก่อเจดีย์ทราย และชมมหรสพสมโภช ณ บริเวณท่าวังต์มนต์ บ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า

     LINE ALBUM 2566 354 LINE ALBUM 2566 300

     LINE ALBUM 2566 15 LINE ALBUM 2566 19

     LINE ALBUM 2566 7 LINE ALBUM 2566 26

     LINE ALBUM 2566 52 LINE ALBUM 2566 57

     LINE ALBUM 2566 69 LINE ALBUM 2566 87

     LINE ALBUM 2566 103 LINE ALBUM 2566 133

     LINE ALBUM 2566 166 LINE ALBUM 2566 177

     LINE ALBUM 2566 382 LINE ALBUM 2566 462

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map