Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ลงพื้นที่สุ่มตรวจ ครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า หมู่ที่ 1,2,8

     วันที่ 20 เมษายน 2566 ทีมปฎิบัติการทวนสอบระดับอำเภอ นำโดย นายพิทักษ์สิทธิ์ ชุมแวงวาปี ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า เจ้าหน้าที่เทศบาล อสม. และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สุ่มตรวจ ครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า หมู่ที่ 1,2,8

   1 2

   3 4

   5 6

   7 8

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map