Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองเก่า ที่โซน1

บรรยากาศ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองเก่า ที่โซน1 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาประชาคม ม.4 บ้านกุดกว้าง โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการทั้งโซน 1 และ โซน 2 จำนวน 130 คน

  09 01

  02 03

  04 05

  06 07

  08 10

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map