Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาระคลอดก่อนกำหนด

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งให้ความรู้การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาระคลอดก่อนกำหนด

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map