Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการป้องกันและชะลอไตเสื่อม ชุมชนเอื้ออาทร หมู่ที่ 7

     วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ มอบหมายให้ น.ส.รัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและชะลอไตเสื่อม จัดโดย ชุมชนเอื้ออาทร หมู่ที่ 7 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองเก่า

   1 2

   3 4

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map