Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระสงฆ์และสามเณร ปีงบประมาณ 2566

    วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ มอบหมายให้ นายเชิดศักดิ์ สุวรรณประสิทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระสงฆ์และสามเณร ปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยนางสาวกรวรรณ รัตนปัญญา รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ จัดโดย รพ.สต.บ้านดอนบม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองเก่า ณ วัดกลางบุรี บ.ดอนบม

  359379266 601662535482634 3963699873555744604 n 359399416 601662272149327 5153738485843903572 n

  360107653 601662452149309 8564344093689426777 n 360142644 601662325482655 1523595906921969394 n

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map