Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก ปี 2566

      วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก ปี 2566 จัดโดย รพ.สต.เมืองเก่า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองเก่า ณ ห้องประชุม รพ.สต.เมืองเก่า

 2 4

 5 7

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map