Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะกรรมการกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองเก่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ มอบหมายให้ นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะกรรมการกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองเก่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ คณะกรรมการและทำงานกองทุนขยะเทศบาลตำบลเมืองเก่า เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองเก่า

  S 23388180 319684

  319685 S 25731079

  S 25731082 S 25731087

  S 25731093 S 25731102

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map