Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรม 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ

   วันที่ 1 กันยายน 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน คณะครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมปลูกต้นสมุนไพร ณ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา

 1 2

 3 4

 5 6

 7 8

 9 10

 11 12

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map