Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ (หมู่ 7และหมู่ 13)

     วันที่ 12 กันยายน 2566 นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยกองสาธารณสุขฯ ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบนมราชกุมารี #โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนบม หมู่ที่ 7,13 พร้อมด้วย ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และประชาชนในพื้นที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 13

  14242  14250

  14252 14253

  14257 339399

  339399 339406

  339408 339408

  339415 339417

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map