Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (หมู่4และหมู่2)

    วันที่ 14 กันยายน 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ มอบหมายให้ นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วย จนท.กองสาธารณสุขฯ ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบนมราชกุมารี ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกุดกว้างหมู่ที่ 4 และบ้านสะอาด หมู่ที่ 2 พร้อมด้วย ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และประชาชนในพื้นที่

 14310 14302

 14303 14312

 14317 14319

 14324 14325

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map