Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการต่อยอดพลังตำบลเมืองเก่าปลอดบุหรี่

     วันที่ 12 กันยายน 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ มอบหมายให้นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการต่อยอดพลังตำบลเมืองเก่าปลอดบุหรี่ โดยมีการอบรมแกนนำให้พื้นที่เกี่ยวกับอันตรายของพิษภัยบุหรี่ ให้กำลังใจ และคำแนะนำในการเลิกบุหรี่ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านกุดกว้าง หมู่ 4
สนุบสนุนงบประมาณโดย #มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.)

  14226 11

  13 14231

 14232 14234

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map