Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

สำรวจพื้นที่และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน น้ำท่วมขัง

      วันที่ 16 กันยายน 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ มอบหมายให้ นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและเจ้าหน้สที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกสำรวจพื้นที่และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน น้ำท่วมขัง บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรซอย1/4 ,หมู่บ้านศิริรัตน์ 2-3 และซอยหน้าวัดป่ามิ่งเมือง หมู่9

  01 02

  03 08

  05 06

  0709

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map