Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

พิธีมอบทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาประจำปี 2566

       วันที่ 19 กันยายน 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำหมู่บ้านได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 160 ทุน แบ่งเป็น ระดับปฐมวัย (ศูนย์พัฒาเด็กเล็ก) ระดับอนุบาล 1-3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับปริญญาตรี ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเมืองเก่า

  LINE ALBUM 66 190966 80 LINE ALBUM 66 190966 2

  LINE ALBUM 66 190966 5 LINE ALBUM 66 190966 7

  LINE ALBUM 66 190966 8 LINE ALBUM 66 190966 10

  LINE ALBUM 66 190966 15 LINE ALBUM 66 190966 21

  LINE ALBUM 66 190966 28 LINE ALBUM 66 190966 30

  LINE ALBUM 66 190966 30 LINE ALBUM 66 190966 31

  LINE ALBUM 66 190966 39 LINE ALBUM 66 190966 76

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map