Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566

   วันที่ 21 กันยายน 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ ได้มอบหมายให้ นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 และได้ร่วมออกกำลังกายร่วมกับเด็กและเยาวชนตำบลเมืองเก่า  ดำเนินการโดย #สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเมืองเก่า
 

 S 14680292 S 14680276

 S 7086142 S 14680139

 S 14680142 S 14680161

 S 14680177 S 14680203

 S 14680225 S 14680236

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map