Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน

วันที่ 23 กันยายน 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานท์ มอบหมายให้ นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน จำนวน 153 นาย ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองเก่า

  LINE ALBUM 66 120 LINE ALBUM 66 21

  LINE ALBUM 66 29 LINE ALBUM 66 41

  LINE ALBUM 66 51 LINE ALBUM 66 79

  LINE ALBUM 66 80 LINE ALBUM 66 89

  LINE ALBUM 66 131 LINE ALBUM 66 141

  LINE ALBUM 66 177 LINE ALBUM 66 228

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map