Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับ รพ.สต.บ้านดอนบม

     วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ ภักดีสกุลสวรรค์ รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเมืองเก่า ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับ รพ.สต.บ้านดอนบม

 01 03

 04 06

 07 08

 09 11

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map