Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช”

     วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช”วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 70 74

 71 75

 72 76

 77 78

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map