Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

    วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมด้วยนายณัฐพิสิษฐ์ อ่อนสำลี ตัวแทนจากสำนักงานชลประทานที่ 6 และนายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองเก่า เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า บริเวณสถานีสูบน้ำท่าขามแป บ้านดอนบม พนังกั้นน้ำบ้านโนนตุ่น พนังกั้นน้ำบ้านกุดกว้าง และพนังกั้นน้ำบ้านสะอาด

 LINE ALBUM 47 LINE ALBUM 38

 LINE ALBUM 33 LINE ALBUM 27

 LINE ALBUM 25 LINE ALBUM 16

 LINE ALBUM 13 LINE ALBUM 5

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map