Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

พิธีมอบวุฒิบัตรและเครื่องแบบให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) รุ่นที่ 7

       วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลเมืองเก่า เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและเครื่องแบบให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) รุ่นที่ 7 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเมืองเก่า

 LINE ALBUM 7 128 LINE ALBUM 7 64

 LINE ALBUM 7 72 LINE ALBUM 7 87

 LINE ALBUM 7 141 LINE ALBUM 7 150

 LINE ALBUM 7 286 LINE ALBUM 7 87

 LINE ALBUM 7 225 LINE ALBUM 7 243

 

  

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map