Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ผู้บริหารมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ

   วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาล ประชุม และพบปะพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเมืองเก่า

  2 1

  3 5

 6 8

 7 10

 11 12

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map