Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ศึกษาดูงานด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย กู้ชีพ-กู้ภัย

    วันที่ 25 สิงหาคม 2566 พ.ต.ท. นพดล ตรีโอษฐ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 110 คน เข้าศึกษาดูงานด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย กู้ชีพ-กู้ภัย โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลเมืองเก่า ณ อาคารอเนกประสงค์ และห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

  370676851 623902163258671 8704766564060150017 n 371255422 623902196592001 7065578231123862044 n

  371059512 623902113258676 7742525888582597754 n 369263799 623903919925162 7015757110781160780 n

  370185824 623902079925346 3785744400144571006 n 370360636 623901819925372 8898871050110103420 n

  370600503 623903879925166 2245137353092347437 n 370225133 623902236591997 4033509671721638494 n

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map