Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ร่วมบริจาคโหิต ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น

   วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ ภักดีสกุลสวรรค์ รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า ร่วมบริจาคโหิต ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น

   36055  36071

   36060 36068

   36090 36091

   36107 36109

   36128 36134

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map