Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "สะอาดเกมส์"

      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ มอบหมายให้นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "สะอาดเกมส์" พร้อมด้วยจิรวัฒน์ ภักดีสกุลสวรรค์ รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสะอาด ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งสนับสนุนรถเครื่องเสียงในการใช้ตลอดวัน

  16731 16737

  16738 16742

  16759 16765

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map