Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

อปพร.ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิ

    วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ ภักดีสกุลสวรรค์ รองปลัดเทศบาล ได้ออกตรวจเยี่ยมและร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดหัวหินบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง และท่าวังมนต์ บ้านดอนบม ปากทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร และดอนปู่ตา บ้านโนนตุ่น ร่วมกับ สมาชิก อปพร.ตำบลเมืองเก่า

 1 2

 3 4

 8 10

 13 15

 18 19

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map