Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ประเพณีลอยกระทงตำบลเมืองเก่า ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้จัดประเพณีลอยกระทงตำบลเมืองเก่า ประจำปี 2566  ณ หนองซองแมว ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า

02 01

 03 04

 05 06

 07 08

 09 10

 11 12

 13 14

 15 16

 17 18

 19 20

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map