Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านกิจการ อปพร.และการบรรเทาสาธารณภัย

    วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ท่านายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประสานงาน อปพร. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการ อปพร.และการบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเมืองเก่า

 01 02

 03 04

 05 06

 07 08

 09 10

 11 12

 13 14

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map