Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเสื้อกันหนาว

     วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ ได้มอบหมายให้นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายเชิดศักดิ์ สุวรรณประสิทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายจิรวัฒน์ ภักดีสกุลสวรรค์ รองปลัดเทศบาล ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเสื้อกันหนาว ณ บ้านกุดกว้าง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

  001 003

  005 007

  008 012

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map