Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลปีใหม่ พ.ศ.2567

     วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลปีใหม่ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลเมืองเก่า และมอบหมวกกันน็อคและปล่อยขบวนรถขับขี่เพื่อความปลอดภัยทางถนนไปตามถนนสายต่างๆ โดยมีนายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ รพ.สต. สภ.ย่อยเมืองเก่า สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน และสมาชิก อปพร. ร่วมพิธีในครั้งนี้

  LINE ALBUM 127 LINE ALBUM 56

  LINE ALBUM 62 LINE ALBUM 74

  LINE ALBUM 97 LINE ALBUM 102

  LINE ALBUM 144 LINE ALBUM 158

  LINE ALBUM 161 LINE ALBUM 208

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map