Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ศาลจังหวัดขอนแก่นให้ความรู้โครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน

   วันที่ 18 มกราคม 2567 ศาลจังหวัดขอนแก่นได้บรรยายให้ความรู้โครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้เจรจายุติข้อพิพาท ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่าย และเป็นธรรม โดยมีนางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี ได้กล่าวเปิดโครงการฯ และมีผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน พนักงานเทศบาล เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

  601 600

  603 605

  606 607

  611 612

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map