Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง (17 มกราคม) ประจำปี 2567

     วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง (17 มกราคม) ประจำปี 2567 ณ เทศบาลตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลี่ยงเมืองตั้งแต่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลเมืองเก่าถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 ถึงสี่แยกบ้านสะอาด

  LINE ALBUM 170167 208 LINE ALBUM 170167 173

  LINE ALBUM 170167 164 LINE ALBUM 170167 134

  LINE ALBUM 170167 4 LINE ALBUM 170167 21

  LINE ALBUM 170167 50 LINE ALBUM 170167 71

  LINE ALBUM 170167 233 LINE ALBUM 170167 237

  LINE ALBUM 170167 244 LINE ALBUM 170167 257

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map