Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

เปิดโครงการฟุตบอลเมืองเก่าลีกคัพ 2024

    วันที่ 20 มกราคม 2567 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ มอบหมายให้ นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฟุตบอลเมืองเก่าลีกคัพ 2024 และได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน 17หมู่บ้าน 1 ชุมชน 5 โรงเรียน และมอบชุดกีฬาให้กับนักฬาฟุตบอล 12ทีม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน โรงเรียน กลุ่มเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์

 1 2

 3 4

 6 42

 43 44

 10 12

 18 30

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map