Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ สุวรรณประสิทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับหน่วยงาน สถานประกอบการ และสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น โดยมี นายจิรวัฒน์ ภักดีสกุลสวรรค์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ร่วมเป็นเกียรติในโครงการดังกล่าว

  03 01

  02 04

  05 06

  00 07

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map